ວິທີເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານໃນ bitqik application / How to add bank account on bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງບິດຄິກ ໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ເປີດແອັບພິເຄຊັນບິດຄິກ ແລະ ກົດເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.

- ກົດປຸ່ມ "ໂປຣ໌ໄຟລ໌" ດ້ານເທິງເບື້ອງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ.

2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດໄປທີ່ "ບັນຊີທະນາຄານ".

3. ກົດປຸ່ມໝາຍບວກເບື້ອງເທິງດ້ານຂວາມື.

**ໝາຍເຫດ: ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂຶ້ນແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານເຮັດການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານ.

4. ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

1. ເລືອກທະນາຄານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

2.ໃສ່ສາຂາທະນາຄານ (ຊື່ສາຂາທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມປຶ້ມບັນຊີທະນາຄານ)

3. ເລືອກສະກຸນເງິນ

4. ໃສ່ຊື່ບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ

5. ໃສ່ເລກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ

ໝາຍເຫດ: ຊື່ບັນຊີທະນາຄານທີ່ລະບຸຕ້ອງກົງກັບຊື່ທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ໃນລະບົບຂອງ bitqik ແລ້ວ
(ຫ້າມໃສ່ MR ,MS )

- ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ "ບັນທຶກ"

5. ລະບົບຈະດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນຊີທ່ານຫາກຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານຈະຂຶ້ນສະຖານະ "ຢືນຢັນແລ້ວ"

- ແຕ່ຫາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານຈະຂຶ້ນສະຖານະ "ບໍ່ສຳເລັດ.

ໝາຍເຫດ:

*ສາເຫດທີ່ບັນຊີທ່ານບໍ່ຜ່ານ ທ່ານອາດຈະປ້ອນຂໍ້ມູນຜິດເຊັ່ນວ່າ: ສະກົດຊື່ຜິດ ,ໃສ່ຊື່ສາຂາບັນຊີຜິດ, ໃສ່ເລກບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ...

**ໜາຍເຫດ: ຫາກທ່ານຕ້ອງການຢາກຈະລົບ ຫຼື ຕ້ອງການຈະປ່ຽນບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ກໍພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມ "ເຄື່ອງໝາຍຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ" 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

You can add your bank account to the system of bitqik by following these steps:  

1. Open bitqik application  and "Login" to your account.

- Click "Profile" on the left side of the screen.

MicrosoftTeams-image

2. Click "Bank Account".

3. Tap the plus sign at the top right of screen. 

** If you haven't verified your identity, the system will show the note for identity verification before adding a bank account. 

4. Fill in all your information.

1. Select the bank that provides the service.

2. Select the currency.

3. Enter the bank branch (the name of the bank branch is according to the bank account book).

4. Enter your bank account name in the "Account name" field.

5. Enter the account number in the box "Account number".

Note: The bank account name  must match the name you have completed KYC in bitqik's system.

( Don't put MS,MR)

- Then click "Confirm".

5. The system will verify the authenticity of your account. If your information is correct, your account will be in "Verified" status,

- but if information is not correct, your account will be in "Invalid" status.

**Note: If you want to delete or change your bank account, just click the "Trash logo".

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?