ວິທີປິດ 2FA ໃນ bitqik Website bitqik /How to disable 2FA on bitqik website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການຈະປິດລະບົບປ້ອງກັນສອງຊັ້ນ ( 2FA ) ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik.com.

- ກົດທີ່ Profile ດ້ານຂວາເທິງ.

Screenshot

 

2. ເລືອກໄປທີ່ "Settings".

Screenshot

 

3. ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວໃຫ້ກົດໄປທີ່  "Security" ແລ້ວເລືຶອກໄປທີ່ MFA Enabled.

Screenshot

 

4. ເມື່ອທ່ານກົດເຂົ້າໄປແລ້ວທ່ານຈະເຫັນປຸ່ມ "TURN OFF MFA" ໃຫ້ກົດທີ່ປຸ່ມນັ້ນຕາມຮູບ.

Screenshot

 

5. ລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານປ້ອນຕົວເລກ 6 ຕົວເລກໃນແອັບ Authenticator ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນຄຳສັ່ງປິດການໃຊ້ງານ 2FA

A. ປ້ອນຕົວເລກໃນແອັບ Authenticator ໃສ່

B. ກົດ Submit

C. ຖືວ່າການປິດ 2FA ຂອງທ່ານສຳເລັດ

Screenshot

 

6. ເມື່ອສໍາເລັດ ລະບົບຈະສະແດງຜົນຂອງຫນ້າເວັບດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ.

Screenshot

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: support.bitqik.com

 

==========================================================

 

If you wish to disable 2-Factor authentication (2FA) for trading by following these steps:

1. Log in to your account on bitqik.com.

- Click on the "Profile" icon. 

Screenshot

 

2. Choose "Settings".

Screenshot

 

3. On this page, click on "Security" and then select "MFA Enabled".

Screenshot

 

4. When you click on this page, click on URN OFF MFA.

Screenshot

 

5. The system will ask you to enter a 6-digit number in the Authenticator app on your phone to confirm the 2FA disable command.

A. Enter the number in the Authenticator app

B. Click Submit

C. Consider your 2FA off successfully

Screenshot

 

6. When successfully disabled for trading, you will see a pop-up window as shown in the picture.

Screenshot

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange.

Website: bitqik.com

Contact us: support.bitqik.com

Was this article helpful?