ວິທີຊອກຫາເລກ Txn ID / How to find Txn ID number

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

* ທ່ານສາມາດຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Txn ID ໄດ້ທີ່ນີ້:

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik ຂອງທ່ານ.

- ກົດໄປທີ່ໜ້າ "History".

his.jpg

2. ກົດໄປທີ່ "Transaction" ໃຫ້ທ່ານສັງເກດທີ່ Txn ID ຕາມຮູບພາບດ້ານລຸ່ມ.

tranhis.jpg

 

*ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: support.bitqik.com

 

==========================================================

 

1. log in to your bitqik account.

- Go to the History page.

his.jpg

2. Select "Transaction" to see the TxnID number.

tranhis.jpg

 

*For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange.

Website: bitqik.com

Contact us : support.bitqik.com

 

 
 

Was this article helpful?