ວິທີການຕິດຕັ້ງ Email Authentication / How to install Email Authentication

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ການຕິດຕັ້ງ Email Authentication ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.

ວິທີການຕິດຕັ້ງ Email Authentication ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: 

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik ແລະ ໄປທີ່ໜ້າຫຼັກ.

2. ກົດປຸ່ມໄປທີ່ "Profile" ຢູ່ເທິງເບື້ອງຂວາມື.

Screenshot

 

3. ກົດປຸ່ມ "Settings" ໃນແຖບເມນູ.

Screenshot

 

4. ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Security > Email Authentication.

Screenshot

 

5. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດຄວາມປອດໄພເຂົ້າໄປທີ່ ອີເມວ(Email) ຂອງທ່ານ 6 ໂຕ.

*ລໍຖ້າທາງ bitqik ສົ່ງລະຫັດຢືນຢັນໃຫ້.

**ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບລະຫັດແລ້ວໃຫ້ທ່ານປ້ອນລະຫັດໃສ່ທີ່ຊ່ອງຫວ່າງຈຳນວນ 6 ໂຕ ແລ້ວກົດ Submit.

Screenshot

(ລະຫັດຈະມີຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນປະສົມກັນ)Screenshot

6. ຫຼັງຈາກທີ່ກົດປຸ່ມ Submit ແລ້ວ, ຈະມີເຄື່ອງໝາຍຖືກຕ້ອງປາກົດຂຶ້ນແມ່ນທ່ານໄດ້ຕິດຕັ້ງ Email Authentication ສຳເລັດແລ້ວ.

Screenshot

Screenshot

 

*ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: support.bitqik.com

 

==========================================================

 

Setting up Email Authentication will increase the level of security for your login account, helping to prevent unauthorized transactions in your account.

Steps to install Email Authentication are as follows:

1. Log in to bitqik.com and navigate to the home page.

2. Click on the profile icon (profile) located on the upper right-hand side.

Screenshot

3. You will see the settings shown in the picture.

Screenshot

 

4. Click on Security > Email Authentication Disabled.

Screenshot

 

5. Then, the system will send a security code to your 6 email addresses.

* If the system sends the code to your email, the word "Success" will appear.

* After receiving the code, please enter the code in the 6-character space and press Submit.

Screenshot

 

(The code will be a combination of numbers and letters)

Screenshot

 

6. After clicking Submit, there will be a confirmation that you have successfully installed Email Authentication.

Screenshot

Screenshot

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

7. ວິທີການປິດ Email Authentication / How to disable Email Authentication

 

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການປິດ Email Authentication ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik.com ແລະ ໄປທີ່ຫນ້າທໍາອິດ "Dashboard".

2. ກົດໄປທີ່ຮູບໜ້າ "Profile" ຢູ່ທາງເທິງເບື້ອງຂວາມື

Screenshot_2022-11-08_210623.png

3. ກົດທີ່ການຕັ້ງຄ່າ "Settings".

Screenshot_2022-11-08_203605.png

4. ກົດເຂົ້າໄປທີ່ "Security" > "Email Authentication Enabled".

Screenshot_2022-11-08_203629.png

5. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດເຂົ້າໄປທີ່ Email ຂອງທ່ານ 6 ໂຕເລກ.

*(ລະຫັດຈະມີຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນປະສົມກັນ)

mceclip10.png

6. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບລະຫັດແລ້ວໃຫ້ທ່ານປ້ອນລະຫັດໃສ່ຈຳນວນ 6 ໂຕ ແລ້ວກົດ "Submit".

Screenshot_2022-11-08_210930.png

7. ຫຼັງຈາກທີ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນສຳເລັດແລ້ວຈະປາກົດຕາມຮູບພາບລຸ່ມນີ້:

Screenshot_2022-11-08_211605.png

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

===========================================================

 

 

If you want to disable Email Authentication, you can follow the steps below:

1. Login to bitqik.com and go to the home page "Dashboard".

2. Click on the "Profile" page on the right top.

 

Screenshot_2022-11-08_210623.png

3. Click on "Settings".

Screenshot_2022-11-08_203605.png

4. Click on "Security" > "Email Authentication Enabled".

Screenshot_2022-11-08_203640.png

5. Then, the system will send a 6-digit code to your Email.

*(The code will be a combination of numbers and letters)

mceclip10.png

6. After receiving the code, enter the 6-digit code and press "Submit".

Screenshot_2022-11-08_210930.png

7. After completing the steps, the image below will appear:

Screenshot_2022-11-08_211605.png

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?