ວິທີກວດສອບປະຫວັດການເຮັດທຸລະກຳເທິງ Website / How to check the transaction history on the website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ວິທີກວດສອບປະຫວັດການເຮັດທຸລະກຳ ເທິງ Website ສາມາດກວດສອບໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງ biqik.

2. ກົດໄປທີ່ປະຫວັດການຝາກຖອນ "History".

his.jpg

3. ຖ້າທ່ານຈະກວດສອບການເຮັດທຸລະກຳ ໃຫ້ກົດໄປທີ່ "Transaction".

tranhis2.jpg

4. ຖ້າທ່ານຈະກວດສອບການຊື້ ໃຫ້ກົດໄປທີ່ "Buy Crypto".

byhis.jpg

5. ຖ້າທ່ານຈະກວດສອບການຂາຍ ໃຫ້ກົດໄປທີ່ "Sell Crypto".

byhis.jpg

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

How to check the transaction history on the website can be checked according to the steps below:

1. log in to bitqik

2. Click on the history of deposits and withdrawals (History)

his.jpg

3. If you want to check. a transaction, go to Transaction.

tranhis2.jpg

4. If you are going to check out the purchase, go to Buy Crypto.

byhis.jpg

 

5. If you want to check the sale, go to Sell Crypto.

byhis.jpg

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?