ຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍຫຼຽນ / The fee of trading coins

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ຄ່າທຳນຽມການຊື້-ຂາຍ (Trade) ຫຼຽນໃນລະບົບຂອງ bitqik ຢູ່ທີ່ 0.2% ຂອງທຸກໆລາຍການຊື້-ຂາຍ ເຊິ່ງຄ່າທຳນຽມຈະຖືກຫັກຫຼັງຈາກລາຍການຊື້-ຂາຍນັ້ນໆ ສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕີມໄດ້ ທີ່ນີ້

(ຊວນໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກທຸກໆການTrade).

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

---------------------------------------------------------------------------------------------

The fee for trading coins on the bitqik system is 0.2% of all transactions. Which will be deducted after the transaction is successful. You can read more details here

(Invite your friends to receive discounts on every transaction).

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?