ຝາກ / ຖອນຫຼຽນຜິດທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າ / Deposit / Withdraw wrong wallet address

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

 

ໃນກໍລະນີຂອງການຝາກຫຼຽນທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຖ້າທ່ານສົ່ງຫຼຽນໄປຫາທີ່ຢູ່ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນກໍລະນີນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າ bitqik ບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືລູກຄ້າໃນກໍລະນີ້ ນີ້ໄດ້. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ນັ້ນເພື່ອດຳເນີນການເເກ້ໄຂ.

 

ໃນກໍລະນີຂອງການຖອນຫຼຽນໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນການຖອນເງິນຂອງຫຼຽນຜ່ານທາງອີເມວທີ່ສົ່ງໂດຍພວກເຮົາ. ການຖອນເງິນແມ່ນດໍາເນີນການທັນທີແລະຄໍາສັ່ງໂອນແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນ blockchain. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລິກຂະບວນການນີ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໝາຍເລກທີ່ຢູ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກ່ອນທີ່ຈະຢືນຢັນການໂອນຜ່ານ email ແລະ ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ນັ້ນ ຖ້າທ່ານໄດ້ໂອນແລ້ວ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ www.bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support

====================================================================

Deposited crypto to the wrong address

Bitkub will not receive the coins if you send your crypto to the wrong recipient address. Also, bitqik is not responsible for any coins that you have sent to the wrong address. We advise you to contact the owner of the recipient's address.

 

Withdrew crypto to the wrong address

Once you submit and confirm a withdrawal transaction from your email link, the withdrawal process will automatically start and list the transaction in the blockchain. We have no means to cancel or stop the transaction once it is listed on the blockchain. Please check the address carefully before you submit the email confirmation or please try to contact the address owner after they have received your coins.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us:bitqik Support Center

 

Was this article helpful?