ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຕົວຕົນ ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ ຫຼື ບໍ່? / Can I trade without completing the KYC verification?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດຝາກຫຼຽນເຂົ້າມາເທຣດໃນ Platform ຂອງເຮົາໄດ້ ແຕ່ຈະບໍ່ສາມາດຖອນຫຼືຊື້-ຂາຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານໄດ້ ຈົນກ່ວາທ່ານຈະຢືນຢັນຕົວຕົນ KYC ສໍາເລັດ.

 

ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຄວາມປອດໄພສູງສຸດໃນການນໍາໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານ,

ທ່ານສາມາດຢືນຢັນຕົວຕົນກັບ bitqik.com ງ່າຍໆ. ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC).

ກະລຸນາກວດສອບວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ວິທີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (KYC)

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

===========================================================

Unfortunately, not. bitqik will not allow you to deposit LAK and will not generate your coin wallets. We require you to fully verify your identity to ensure the safety and security of your transactions prior to using our platform.  All users must comply with our User Agreement policy.

 

Please note that verifying your identity is simple! We just need your national identity card or your passport. Please check how to KYC This Below:

How to verify identity.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

bitqik support

Was this article helpful?