ຈຳນວນເງິນຝາກຂັ້ນຕ່ຳ / The minimum deposit amount

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການໃຊ້ບໍລິການລະບົບທາງ bitqik ມີຈຳນວນການຝາກເງິນຂັ້ນຕໍ່າ ແມ່ນ 5 USDT ເຊີ່ງທ່ານສາມາດຝາກແບບ QR Code  ຫຼື ແບບໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຝາກແລະຖອນ ທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ນີ້

 

ຂອບໃຈສຳລັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີຕະຫຼອດມາ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==============================================

In order to increase the efficiency of using bitqik system services, the minimum deposit amount is 5 USDT, so you can deposit via QR Code or bank transfer. You can read more details about deposit and withdrawal here.

 

Thank you for your good support all the time.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?