ໃຜສາມາດໃຊ້ບໍລິການບິດຄິກ? / Who can use bitqik services?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

ຫຼັງຈາກການສະໝັກສະມາຊິກກັບບິດຄິກ ບຸກຄົນທີ່ສາມາດຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນໄດ້ ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ບໍ່ມີປະຫວັດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີທະນາຄານສຳລັບການຝາກ-ຖອນເງິນ ຫຼື ສິນຊັບດີຈີຕອນເພື່ອເຮັດການຊື້-ຂາຍ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

==========================================================

bitqik Services are provisioned to those aspiring service users who are at least 18 years of age with NO CRIMINAL RECORD. Service users must have an active Bank account to be used for DEPOSIT/WITHDRAWAL transactions and possess any of our listed coins to be able to do trading on our platform.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?