ຂ້ອຍສາມາດກວດສອບຍອດເງິນໄດ້ຢູ່ໃສ? / bitqik Account Wallet Balance

supportcs
supportcs
  • Updated

[English Below]

 

ຫຼັງຈາກ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Website bitqik . ທ່ານສາມາດກວດສອບຍອດເງິນໄດ້ທັນທີ. ໂດຍໄປທີ່ "Wallet" ໃນເມນູດ້ານຂວາມືຂອງ Website ຕາມຮູບພາບ.

 

MicrosoftTeams-image__1_.png

MicrosoftTeams-image__2_.png

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

 

====================================================================

After you log in Website bitqik.com. You can check the balance immediately. By going to "Wallet" in the menu on the left side of the website as shown in the picture.

 

MicrosoftTeams-image__1_.png

MicrosoftTeams-image__2_.png

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?