ວິທີແກ້ບັນຫາຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວຈາກ bitqik / Troubleshooting: Unable to receive email from bitqik

supportcs
supportcs
 • Updated

[English below]

 

ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບ Email ຈາກ bitqik ບັນຫາທົ່ວໄປອາດເກີດຈາກ:

 • Email ທີ່ທ່ານລົງທະບຽນກັບ bitqik ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
 • ກ່ອງ Email ຂອງທ່ານເຕັມ.
 • Email ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອາດຕົກຫຼົ່ນຢູ່ທີ່ ກ່ອງ Email ຂີ້ເຫຍື້ອ/Spam.
 • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email ຂອງທ່ານອາດຈັດລຽງຄວາມສຳຄັນ Email ຂອງ bitqik ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ ຊື່ງອາດໃຊ້ເວລາ ດົນກວ່າປົກກະຕິ. ໃນການສະແດງຜົນ Email ໃນກ່ອງຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ.
 • ອາດມີການຕັ້ງຄ່າໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ Email ອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ: ຍ້າຍໄປ Folder ທີ່ກຳນົດ ເປັນຕົ້ນ.

ທາງເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການດັ່ງນີ້ :

1. ກວດສອບວ່າ Email ດັ່ງກ່າວເປັນ Email ທີ່ສະໝັກໃຊ້ງານກັບ bitqik

2. ລົບ Email ທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ ເພື່ອລໍຖ້າຮັບ Email ຈາກ bitqik

3. ກວດສອບທີ່ກ່ອງ Email ຂີ້ເຫຍື້ອ/Spam

4. ຕັ້ງຄ່າ no-reply@bitqik.com ໃຫ້ເປັນ whitelist (ກົງກັນຂ້າມກັບ Blacklist) ເພື່ອຮັບ Email ຂອງເຮົາ (ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email ຂອງທ່ານເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນສ່ວນນີ້)

5. ກວດສອບວ່າ Email ຈາກເຮົາຖືກເຄື່ອນຍ້າຍໄປທີ່ Folder ຍ່ອຍ ຫຼື ບໍ່

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=====================================================

There could be several reasons why you aren't receiving bitqik email messages:

 • You incorrectly filled in an incorrect email address.
 • Your storage is full.
 • The email was routed to your Spam/Junk folder.
 • Your email service provider may have set bitqik email in a lower-priority queue.
 •  they are being redirected according to filter conditions

We highly suggest trying out these methods for possible solutions below :

1. Check if your email address is the one that you registered on bitqik

 2. Recommend deleting some emails

3. Take a look at your Spam/Junk folder.

4. Kindly add no-reply@bitkub.com to your whitelist ( Opposite Blacklist) in your email settings. (Should you need assistance in adding this email address, we recommend getting in touch with your email service provider).

5. Check email was routed to the general folder or not

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?