ວິທີລົບບັນຊີທະນາຄານ / How to Remove Bank Account

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]


ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົບບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik.

2. ກົດໄປທີ່ສັນຍາລັກຮູບຄົນ ຢູ່ດ້ານເທິງຝາກຂວາມື.

Screenshot

3. ກົດປຸ່ມ (Setting) "ການຕັ້ງຄ່າ".

Screenshot

4. ເຂົ້າໄປທີ່ "Bank Details".

Screenshot

5. ເລືອກ "ບັນຊີທະນາຄານ" ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລົບ.

- ແລ້ວກົດປຸ່ມ Delete ເພື່ອລົບບັນຊີ.

Screenshot

6. ກົດປຸ່ມ (Yes) ເພື່ອລົບບັນຊີ.

Screenshot

7. ຈາກນັ້ນທ່ານກໍເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານໃໝ່ໄດ້ເລີຍ.

- ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິທີເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານໄດ້ ທີ່ນີ້

Screenshot

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=========================================================

 

1. Login to bitqik

2. Next click the Profile Icon on the right side of the page.

Screenshot

3.  Click the Setting button.

Screenshot

4.Go to "Bank Details"

Screenshot

5. Select the (Bank account) that you want to delete.

- Click the delete button to delete your bank account.

Screenshot

6. Click "Yes" to delete your bank account

Screenshot

7. You can then add a new bank account.

- You can be following how to add a bank account via here.

Screenshot

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?