ລາຍການຫຼຽນ ERC-20 ທີ່ bitqik ຮອງຮັບ/ERC-20 support by bitqik

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ລາຍການຫຼຽນ ERC-20 ທີ່ bitqik ຮອງຮັບ

cion.jpg

- Bitcoin (BTC)

- Ethereum (ETH)

- Tether (USDT) (ສຳລັບ USDT ທາງ bitqik ຮອງຮັບທັງ ERC-20 ແລະ Omni)
- OmiseGO (OMG)
 BNB (BNB)

- Cardano (ADA)

- Ripple (XRP)

- BUSD (BUSD)

- Solana (SOL)

- Dogecoin (DOGE)

- Polkadot (DOT)

- TRON (TRX)

- Avalanche (AVAX)

- SHIBA INU (SHIB)

- Polygon (MATIC)

- Litecoin (LTC)

- NEAR Protocol (NEAR)

- Uniswap (UNI)

- Ethereum Classic (ETC)

- Bitcoin Cash (BCH)

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

======================================================

ERC-20 support by bitqik

cion.jpg

- Bitcoin (BTC)

- Ethereum (ETH)

- Tether (USDT) - For USDT bitqik support ERC-20 and Omni.

- OmiseGO (OMG)
BNB (BNB)

- Cardano (ADA)

- Ripple (XRP)

- BUSD (BUSD)

- Solana (SOL)

- Dogecoin (DOGE)

- Polkadot (DOT)

- TRON (TRX)

- Avalanche (AVAX)

- SHIBA INU (SHIB)

- Polygon (MATIC)

- Litecoin (LTC)

- NEAR Protocol (NEAR)

- Uniswap (UNI)

- Ethereum Classic (ETC)

- Bitcoin Cash (BCH)

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

 

 

 

Was this article helpful?