ຈະຫຼີກເວັ້ນການລັກຊັບສິນດິຈິຕອນແບບໃດ? / How to avoid cryptocurrency scams?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການລັກຊັບສິນດິຈິຕອນ

- ສໍາລັບການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ ລະຫັດຜ່ານຄວນມີຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວອັກສອນ. ຄວນຈະມີ ຕົວພິມໃຫຍ່, ຕົວພິມນ້ອຍ, ຕົວເລກ, ແລະ ຕົວອັກສອນພິເສດ ແລະ ຄວນຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ລະຫັດ 123, ວັນເດືອນປີເກີດ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໄດ້ ທີ່ນີ້.

- ຫ້າມແບ່ງປັນບັນຊີ ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານກັບບຸກຄົນອື່ນ.

- ຄວນຕິດຕັ້ງ 2FA ໃນບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

- ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານມີການໃຊ້ງານບັນຊີ bitqik ຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງທ່ານ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: www.bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=======================================================

 

Here are some helpful tips to help you secure your digital assets:

- Make sure your password has at least 8 characters. Your password characters should contain uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. Avoid using easily guessable information such as your date of birth, and number. 123, ID card number, etc. You can learn more about how to set up a secure password here.

- Do not share your account and password with others.

- Install two-factor authentication (2FA) in your account.

- When you use your account on another device. We strongly recommend changing your password.

 

*If you have any further questions or concerns, please contact us bitqik Exchange.
Website: www.bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?