ລະວັງການຫຼອກລວງທາງ Website ແລະ ເບີໂທ / Beware of scam websites and phone numbers

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

**** ກະລຸນາລະວັງເບີໂທລະສັບ ແລະ Email ຫຼອກລວງ.

ໂດຍທີມງານ bitqik ຈະບໍ່ມີການຂໍລະຫັດຜ່ານ ຫຼື 2FA ຂອງລູກຄ້າທຸກກໍລະນີ ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕິດຕໍ່ໃນຊ່ອງທາງຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ເປັນໝາຍເລກໂທລະສັບ ຫຼື ທີ່ຢູ່ Email ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

Email: support@bitqik.com 
ໂທລະສັບ: 030 5739993

bitqik ຍັງບໍ່ມີການຮ່ວມສັນຍາກັບບໍລິສັດພາຍນອກໃດໆໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ Email ຫຼື ໂທລະສັບ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງປະສົບບັນຫາໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບບັນຊີຂອງທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ bitqik Support Center ຢູ່ລຸ່ມເບື້ອງຂວາຂອງຫນ້າ Website ໄດ້ຕະຫຼອດ24 ຊົ່ວໂມງ

ຖ້າຫາກທ່ານພົບຜູ້ທີ່ມີການແອບອ້າງເປັນທີມງານຂອງ bitqik ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາກວດສອບ ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງຫາກທ່ານແຈ້ງເຂົ້າມາໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

=======================================================

**** Please beware of fraudulent phone numbers and emails.

The bitqik team will not request a password or 2FA from the customer in any case. However, first of all, please make sure that the contact on any platform you receive is our correct phone number or email address.

Email: support@bitqik.com
Phone: 030 5739993

 

bitqik has no contract with any external company to provide email or phone support. If you are experiencing any problems with your account, please contact the bitqik Support Center at the bottom right of the website page 24 hours a day.

 

If you find someone who claims to be a member of the bitqik team, please let us know.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

Was this article helpful?