ຄ່າຂັ້ນຕ່ຳ/ສູງສຸດ ຂອງການເທຣດບິດຄິກ/What is the minimum/maximum for trading?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ການເທຣດຈະມີຄ່າຂັ້ນຕໍ່າທີ່ 15 USDT ໃນການເທຣດຕໍ່ຄັ້ງສຳລັບຫຼຽນທຸກສະກຸນແຕ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດມູນຄ່າສູງສຸດໃນການເທຣດ ພວກເຮົາຮັບຄໍາສັ່ງເທຣດທີ່ມີມູນຄ່າ 15 USDT ຂຶ້ນໄປທຸກຈຳນວນໄດ້ເຖິງເລກທົດສະນິຍົມ 8 ຫຼັກຕາມທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ Order Book. 

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

============================================================

At bitqik, Trades will have a minimum of 15 USDT per trade for all currencies. but without the highest commercial value, We accept orders with a value of 15 USDT up to 8 decimal places as shown in the Order Book.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?