ວິທີການປ່ຽນເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວໃນບັນຊີ bitqik / How to change phone number and email on bitqik account

supportcs
supportcs
  • Updated

English below

 

ຫາກທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນເບີໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບບິດຄິກກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້:


1. ຕິດຕໍ່ bitqik support ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂໍ້ໃນມູນບັນຊີ.

2. ຈາກນັ້ນພະນັກງານຈະສົ່ງລີ້ງຟອມຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນຂໍ້ມູນ ໃຫ້ກອກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປ່ຽນ ຫາກກອກຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ແຈ້ງກັບພະນັກງານ.

3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານຈະກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຫາກຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທາງເຮົາຈະສົ່ງ email ຫາທ່ານເພື່ອເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ກອກຂໍ້ມູນໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

4. ຫາກຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງໝົດແລ້ວທາງທີມເຕັກນິກຈະເຮັດການດຳເນີນການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:


* ໄລຍະເວລາດຳເນີນການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາ 7-14 ມື້. ທັງນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະດຳເນີນການໃຫ້ທ່ານໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

 

====================================================================

 

How to change a phone number and email on bitqik account

 

If you would like to update or change your phone number and email in bitqik account, please follow the steps provided below:

 

1. Contact bitqik support to inquire about changes in account information.

2. Then our team will send a link change request form to fill in the information you want to change. If completed, please notify us.

3. After that, the staff will verify your contact information. If any information is missing or needs clarification, we'll send you an email with a link to a secure update form.

4. Once we confirm your information is accurate, the technical team will update your information.

 

Remarks:

* The data change request will be complete within 7-14 days, though we will make sure to complete your request as fast as possible.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website:bitqik.com
Contact us:bitqik Support Center

Was this article helpful?