ມີຂັ້ນຕ່ຳໃນການຝາກເງິນກີບ ຫຼື ການຊື້ຂາຍຫຼືບໍ່? / What is the minimum amount for deposit and trading (LAK)?

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

bitqik ມີເງິນຍອດຝາກຂັ້ນຕ່ຳ 50,000ກີບ ຫຼື 5 USDT (ສໍາລັບການຝາກຜ່ານ QR Code ແລະ ສໍາລັບການຝາກຜ່ານການໂອນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ JDB).

ໂດຍທ່ານສາມາດກວດສອບຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆໄດ້ທີ່ນີ້

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ:bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:bitqik Support Center

=================================================================

bitqik has a minimum deposit of 50,000 Kip or 5 USDT (for QR Code deposits and for JDB bank transfer deposits).

*which will have a different service fee You can check the various transaction fees here

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?