ວິທີການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນ ແອບພິເຄຊັນບິດຄິກ/How to change your password on bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນ ແອບພິເຄຊັນບິດຄິກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເປີດ ແອບພິເຄຊັນບິດຄິກ ແລະ ກົດເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.

2. ກົດທີ່ "ໂປຣໄຟລ໌"

3. ກົດທີ່ "ຄວາມປອດໄພ".

 

4. ກົດທີ່ "ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ".

5. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່.

A. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ.

B. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່.

C. ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

- ຈາກນັ້ນກົດ "ຢືນຢັນ".

*ຂໍ້ແນະນໍາ: ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ.

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວອັກສອນ/ຕົວເລກ.

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມໃຫຍ່ພາສາອັງກິດ (A-Z).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມນ້ອຍພາສາອັງກິດ (a-z).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວເລກ (0-9).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວອັກສອນພິເສດ. (!@#$%^*-_+=)

6. ຖ້າການປ່ຽນສໍາເລັດແລ້ວ ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມ "ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ" ໃນໜ້າຈໍ.

 

===========================================================

 

ວິທີແກ້ໄຂເມື່ອລືມລະຫັດຜ່ານ/How to reset your password on bitqik application

ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂລະຫັດຜ່ານໃນ ແອບພິເຄຊັນບິດຄິກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເປີດ ແອບພິເຄຊັນບິດຄິກ ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ແລະ ກົດລືມລະຫັດຜ່ານ.

2. ໃສ່ອີເມລຂອງທ່ານແລ້ວກົດ "ສົ່ງ" ດ້ານລຸ່ມ

3. ກົດທີ່ "ເຂົ້າໃຈແລ້ວ".

4. ໄປທີ່ອີເມລຂອງທ່ານ ກົດທີ່ "Create new password"

5. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານປັດຈຸບັນ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່.

A. ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່.

B. ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

- ຈາກນັ້ນກົດ "ຢືນຢັນ".

*ຂໍ້ແນະນໍາ: ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ.

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວອັກສອນ/ຕົວເລກ.

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມໃຫຍ່ພາສາອັງກິດ (A-Z).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວພິມນ້ອຍພາສາອັງກິດ (a-z).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວເລກ (0-9).

- ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຕົວອັກສອນພິເສດ. (!@#$%^*-_+=)

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ : bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ : bitqik Support Center

===========================================================

How to change your password on bitqik application

1. Open bitqik app and log in.

2. Click the "Profile" button.

MicrosoftTeams-image

3. Click on "Security".

4. Click the "Change password".

5. Input a current password and a new password.

A. Current password.

B. New password.

C. Confirm password.

- Then Click "Confirm".

*Recommendation: Rules on How To Create A Secure Password.
- Rule 1: use at least 8 characters/Number.
- Rule 2: use at least one uppercase (A-Z).

- Rule 3: use at least one lowercase (a-z).
- Rule 4: use at least one number (0-9).

- Rule 5: use a combination of different characters (!@#$%^*-_+=).

Note: For security purposes, the withdrawal will be disabled for 24 hours after every password reset.

6. Once you have completed all of these steps, there will be a "Password has been reset".

 

=======================================================

 

How to reset your password on bitqik application

1. Log in bitqik app and Click "Forgot password"   .

2. Enter your Email address, Click "send"

3.Click  "Got it" below.

4. Click "Create new password" on your Email address.

5. Input a  a new password and confirm password.

A. New password.

B. Confirm password.

- Then Click "Confirm".

*Recommendation: Rules on How To Create A Secure Password.
- Rule 1: use at least 8 characters/Number.
- Rule 2: use at least one uppercase (A-Z).

- Rule 3: use at least one lowercase (a-z).
- Rule 4: use at least one number (0-9).

- Rule 5: use a combination of different characters (!@#$%^*-_+=).

6. Once you have completed all of these steps, there will be a "Password has been reset".

Note: For security purposes, the withdrawal will be disabled for 24 hours after every password reset.

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?