ວິທີການຂາຍຫຼຽນ Cryptocurrency ໃນກະດານ Trade / How to Sell coins (Cryptocurrency)

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

ການຂາຍຫຼຽນ Crypto  ໃນກະດານ Trade ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ "bitqik".

2. ກົດປຸ່ມ "Trade" ຢູ່ແຖບເມນູລຸ່ມສຸດ.

MicrosoftTeams-image

3. ຈາກນັ້ນເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂາຍ.

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

4. ກົດປຸ່ມ "Sell"

MicrosoftTeams-image

5. ເລືອກປະເພດຄໍາສັ່ງຂາຍ (Limit, Market).

MicrosoftTeams-image

6. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍແບບ "Limit Order"

limit order: ລາຄາຕໍ່ຫຼຽນແມ່ນກຳນົດເອງໂດຍຜູ້ຂາຍ.

A. ກຳນົດຈໍານວນລາຄາຫຼຽນສໍາລັບການຂາຍ.

B. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຂາຍ.

C. ທ່ານສາມາດເລືອກໃສ່ຈໍານວນເງິນຕາມ % ຂອງຍອດເງິນທີ່ທ່ານມີ.

D. ລະບົບຈະຄິດໄລ່ລາຄາຫຼຽນທີ່ຈະຂາຍຕົວຈິງ ແລະ ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຂາຍ.

ກົດປຸ່ມສີແດງ "Sell" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

7. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍແບບ "Market Order"

ລະບົບຈະຊື້ຫຼຽນໃນລາຄາຕະຫຼາດ "Market" ນະຕອນນັ້ນໃຫ້ທ່ານທັນທີ.

A. ໃສ່ຈຳນວນຫຼຽນທີ່ຕ້ອງການຈະຂາຍ.

B. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາຈໍານວນເງິນຕາມ % ຂອງຍອດທີ່ທ່ານມີ ແລະ ຈະມີຄ່າທຳນຽມ 0.2% ສຳລັບການຂາຍ.

ກົດປຸ່ມສີແດງ "Sell" ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

 

8. ເມື່ອທຸລະກໍາການຂາຍຂອງທ່ານສໍາເລັດ ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງໃນກະເປົ໋າເງິນ Digital ຂອງທ່ານໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

==========================================================

 

Selling Cryptocurrency on the Trade board by following these steps:

1. Log in to your account on bitqik application.

2. Tap on the " trade" at the bottom of the screen.

MicrosoftTeams-image

3. then choose the coin that you wish the sell.

MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

4. Click the Sell button.

MicrosoftTeams-image

5. Choose types of orders (Limit, Market).

MicrosoftTeams-image

6. If you would like to sell with a Limit order.

Limit: This setting applies to the price per coin that you set.

A. Set the price of coins to sell.

B. Enter the amount of coins you want to sell.

C. This is the auto-calculated coin amount you will receive according to your setting on point A(It will also calculate the fee).

D. The actual selling price of the coin will be calculated and there will be a 0.2% fee for the sale.

Click “Sell” on the red button.

MicrosoftTeams-image

7. How to sell with a Market order.

Market: This setting applies to the latest/best available price for "bid" inquiries

A. Enter the amount of coin you wish to spend.

B. This is the auto-calculated coin amount you will receive according to your setting on point A(It will also calculate the fee).

Click the " Sell" red button at the bottom of the screen.

MicrosoftTeams-image

 

8. When your sell order is successful, you will check your wallet.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?