ວິທີກວດສອບສະຖານະຂອງການຖອນເງິນ ຫຼື ຫຼຽນ / How to check the withdrawal transaction status

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຢືນຢັນການຖອນເງິນກີບ ຫຼື ຫຼຽນຜ່ານທາງ Email ແລ້ວ ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະ ແລະ ລາຍລະອຽດການຖອນເງິນໄດ້ໃນໜ້າ bitqik application ແທນໄດ້ ອີງຕາມວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. "Login" ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik application.

2. ໄປທີ່ "Wallet".

MicrosoftTeams-image

3. ກົດປຸ່ມ (History) ມຸມຂວາເທິງຂອງໜ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image

4. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກວດສອບສະຖານະ.

MicrosoftTeams-image

5. ທ່ານຈະພົບເຫັນລາຍລະອຽດການຖອນເງິນ ແລະ ສະຖານະຂອງທ່ານໃນໜ້ານີ້.

MicrosoftTeams-imageMicrosoftTeams-imageMicrosoftTeams-image

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

==========================================================


After you confirm the withdrawal of kip or coins via email. You can check the status and withdrawal details on the bitqik application page instead. You can follow the steps below:

1. Login to bitqik application.

2. Go to "Wallet".

MicrosoftTeams-image

3. Click "History"  on the right.

MicrosoftTeams-image

4. Select the coin you want to check the status.

MicrosoftTeams-image

5. You can see details and withdrawal status on this page.

MicrosoftTeams-imageMicrosoftTeams-imageMicrosoftTeams-image

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?