ວິທີການຝາກຫຼຽນ (Cryptocurrency) ຜ່ານ bitqik website / How to Deposit coins (Cryptocurrency) on bitqik website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທ່ານສາມາດຝາກຫຼຽນ Cryptocurrency ໄດ້ໂດຍການປະຕິບັດຕາມວິທີການລຸ່ມນີ້ :

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານໃນ bitqik.com

2. ຈາກນັ້ນກົດ"Trade " ແລ້ວກົດໄປທີ່ " Deposit "

A. ເລືອກປະເພດຂອງຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຝາກm coin ຫຼື Crypto wallet

B. ເລືອກ Network ຂອງຫຼຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

C. scan QR Code ຫຼືກົດ Copy ທີ່ຢູ່ຂອງກະເປົາຂອງຫຼຽນຂອງທ່ານໄປວາງທີ່ເວັບໄຊຕົ້ນທາງເພື່ອໂອນຫຼຽນເຂົ້າມາ bitqik. 

3. ລໍຖ້າການຢືນຢັນການເຮັດທຸລະກໍາຈາກ blockchain ເມື່ອຄົບເວລາທີ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນສໍາລັບແຕ່ລະຫຼຽນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນໃນກະເປົ໋າເງິນ bitqik ຂອງທ່ານພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ*.

 

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າ, ປະເພດຫຼຽນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍກ່ອນດຳເນີນການ ຖ້າຫຼຽນຖືກໂອນໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼຽນອາດຈະສູນຫາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

 

You Can Deposit Coin (Cryptocurrency) by following the steps below :

1. Login to your account via bitqik.com

2. Go to  "Trade " then tap the  " Deposit "

A. Select the type of coins you want to deposit at "Cion or Crypto wallet "

B. Choose the right network of coins.

C. Scan QR Code Or copy your coin wallet address to the source website to transfer coins to bitqik.

3. Wait for the confirmation of the transaction from the blockchain. When the time is confirmed for each coin, you will receive the coins in your bitqik wallet within 24 hours*.

 

Remark: Please Validate your coin address and coin type before processing. If coins are sent to an incorrect address, coins can be lost and cannot be recovered.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?