ວິທີການຍົກເລີກລາຍການລໍຖ້າຊື້/ຂາຍຫຼຽນ (Open Order) / How to cancel waiting list Buy/Sell Crypto

supportcs
supportcs
  • Updated

[ English below]

 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບ bitqik ແລະ ກົດປຸ່ມ "Trade"

MicrosoftTeams-image

2. ເລືອກຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກເລີກການຊື້ - ຂາຍ.

MicrosoftTeams-image

3. ກົດປຸ່ມ "Cancel" ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ "OK" ເພື່ອຢືນຢັນການຍົກເລີກ..

MicrosoftTeams-image

4. ຫາກຢາກກວດສອບທຸລະກຳກົດປຸ່ມ "Order History".

MicrosoftTeams-image

 

ຫມາຍເຫດ: ຖ້າຫາກຄໍາສັ່ງຊື້ - ຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຈັບຄູ່ສໍາເລັດ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

====================================================================

 

1. Log in bitqik application and Tap "Trade".

MicrosoftTeams-image

2. Select the coin that you would like to cancel buy-sell.

MicrosoftTeams-image

3. Tap "Cancel" at the bottom right of the screen and Then tap "OK" to confirm cancel.

MicrosoftTeams-image

4. Check the transaction by tapping "Order History".

MicrosoftTeams-image

 

Remark: If your order of buy-sell is paired with another, you can't cancel the transaction. 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?