ວິທີເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານເທິງ ເວບໄຊບິດຄິກ/ How to add bank account on bitqik website

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

1. "ກົດ" ເຂົ້າສູ່ລະບົບບິດຄິກ.

2. ເລືອກຮູບສັນຍາລັກ "ໂປຣ໌ໄຟລ໌" ທີ່ມຸມເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງ

3. ຄິກ "ບັນຊີທະນາຄານ"

ໝາຍເຫດ:

- ບັນຊີທະນາຄານທີ່ທ່ານເພີ່ມເຂົ້າໃນ ບິດຄິກ ແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊໍ້າກັບບັນຊີອື່ນໄດ້

- ບັນຊີທະນາຄານທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃນບັນຊີຂອງ ບິດຄິກຈະຕ້ອງບໍ່ແມ່ນບັນຊີກະແສລາຍວັນ ຫຼື ຝາກປະຈໍາ.

4. ກົດເພີ່ມດຽວນີ້ (+)

5. ໃສ່ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ.

  1. ເລືອກທະນາຄານທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ.
  2. ເລືອກສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
  3. ເລືອກສາຂາຂອງທະນາຄານ (ອີງຕາມປຶ້ມບັນຊີທະນາຄານ).
  4. ໃສ່ຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີທະນາຄານ (ຊື່ທີ່ລະບຸຕ້ອງກົງກັບຊື່ທີ່ໃຊ້ໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນ KYC ໃນ ເວບໄຊບິດຄິກ).
  5. ໃສ່ໝາຍເລກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ.

6. ກົດປຸ່ມ"ຢືນຢັນ "

ລະບົບຈະດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນຊີທ່ານຫາກຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານຈະຂຶ້ນສະຖານະ "ຢືນຢັນ"

ໝາຍເຫດ: ຫາກການເພີ່ມບັນຊີບໍ່ສຳເລັດຈະຂື້ນຄຳວ່າ "ບໍ່ສຳເລັດ"

*ສາເຫດທີ່ບັນຊີທ່ານບໍ່ຜ່ານ ທ່ານອາດຈະປ້ອນຂໍ້ມູນຜິດເຊັ່ນວ່າ: ສະກົດຊື່ຜິດ ,ໃສ່ຊື່ສາຂາບັນຊີຜິດ, ໃສ່ເລກບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ...

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

 

==========================================================

 

1. Open bitqik on the website and login to your account.

2. Click on the "Profile" icon on the top right corner

3. Click "Bank account" and click  "(+) Add New".

Remark:

- The bank account you add to bitqik cannot be used with other accounts

- The bank account you use must not be a " Current Account" & "Fixed Deposit Account"

Screenshot

4. Add detail bank account must follow the requirements below.

1. Select your bank name.

2. Select currency.

3. Choose your bank branch (According to the bank account in your account)

4. Add a detailed name bank account (The bank account name must match the name used for KYC authentication).

5. Add your account number.

5. Click " Confirm ".

The system will verify the authenticity of your account. If your information is correct, your account will be in "Verified" status

Screenshot

Note: If the account is not added successfully, the word "Invalid" will be displayed

Screenshot

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

ວິທີລົບບັນຊີທະນາຄານ / How to Remove Bank Account.

[English below]

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົບບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເປີດເວບໄຊບິດຄິກ ແລະ ກົດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

2. ກົດໄປທີ່ສັນຍາລັກຮູບຄົນ ຢູ່ດ້ານເທິງຂວາມື.

3.ຄິກໄປທີ່ "ບັນຊີທະນາຄານ".

4.ເລືອກ "ບັນຊີທະນາຄານ" ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລົບ.

- ແລ້ວກົດປຸ່ມ ໂລໂກ້ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອລົບບັນຊີ.

Screenshot

5. ກົດປຸ່ມ (ລົບ) ເພື່ອລົບບັນຊີ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=========================================================

 

1. Login to bitqik

2. Next click the Profile Icon on the right side of the page.

Screenshot

3.Go to "Bank Account"

Screenshot

4. Select the (Bank account) that you want to delete.

- Click the delete button to delete your bank account.

Screenshot

5. Click "Delete" to delete your bank account

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?