ວິທີການຕິດຕັ້ງ 2FA / How to set up 2FA

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງ 2FA (2-Factor Authentication ຫຼື 2-step authentication) ສຳລັບບັນຊີບິດຄິກຂອງທ່ານໃນແອັບພລິເຄຊັນໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້: 

1. ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ Google Authenticator ຫຼື Authenticator ອື່ນທີ່ທ່ານໃຊ້ງານປະຈຳ ທີ່ App store ແລະ Play store.

ຕົວຢ່າງ: ໃຊ້ງານຜ່ານ Google Authenticator

auth.png

2. ເປີດ ບິດຄິກ ແອັບພລິເຄຊັນ ໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.

- ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ "ໂປຣຟາຍ" ເທິງດ້ານຊ້າຍໃນໜ້າຈໍ.

biolao1.jpg

3. ໄປທີ່ “ຄວາມປອດໄພ”.

2fal1.jpg

4. ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ "ການຢືນຢັນ 2ຊັ້ນ 2FA".

2fal2.jpg

5. ໃນຂັ້ນຕອນການນີ້ແມ່ນໃຫ້ທ່ານເລືອກລະຫວ່າງ "Scan a QR Code" ຫຼື ກົດ Copy code ແລ້ວນຳໄປເພີ່ມໃສ່ໃນ Google Authenticator

ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ມີ Google Authenticator ໃຫ້ Download ທີ່ App store ແລະ Google Play.

2fal3.jpg

ຕົວຢ່າງ: ການເພີ່ມລະບົບຄວາມປອດໄພໃນ Google authenticator

MicrosoftTeams-image MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

6. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເພີ່ມ Code ສຳເລັດແລ້ວໃນ Google Authenticator ແອັບຈະສະແດງລະຫັດ 6 ຫຼັກຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລະຫັດ 6 ຫຼັກຈາກ Google Authenticator ໃຫ້ນຳລະຫັດມາຕື່ມໃສ່.

- ຈາກນັ້ນກົດທີ່ "Confirm"

2fal3.2.jpg

ຫາກສຳເລັດແລ້ວລະບົບຈະຂື້ນແຈ້ງເຕືອນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຖືວ່າສຳເລັດແລ້ວ

2fal4.jpg

7. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປິດ 2FA authenticator ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້.

- ກົດທີ່ "ການຢືນຢັນ 2ຊັ້ນ 2FA"

- ຈາກນັ້ນທາງລະບົບຈະຂື້ນແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານກົດທີ່ "ປິດໃຊ້ງານ"

2fal5.jpg

- ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ທ່ານນຳລະຫັດ 6 ຫຼັກໃນແອັບ 2FA autenticator ມາໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້ ຈາກນັ້ນກົດ "ຢືນຢັນ"

2fal6.jpg

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຮັດການປິດແລ້ວລະບົບຈະຂື້ນແຈ້ງເຕືອນດັງລຸ່ມນີ້ ຖືວ່າສຳເລັດແລ້ວ

2fal7.jpg

ຂໍ້ຫ້າມ: ກະລຸນາຫ້າມລົບລະຫັດຮັກສາຄວາມປອດໄພ 6 ຫຼັກຂອງທ່ານໃນ Google authenticator ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດການປິດ 2FA authentication ຜ່ານແອັບບິດຄິກ ຫາກທ່ານລົບທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳການ ຂາຍ ແລະ ຖອນໄດ້ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ bitqik Support Center ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂ

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

======================================================

 

How to set up the 2FA (Two-factor Authentication or it can be called "2-step authentication") on your bitqik application:

 

1. Download and install the Google Authenticator application.

auth.png

2. Open your bitqik application and log in to your account.

- Then tap  "Profile" located at the Left of the screen.

bioeng1.jpg

3. Tap on the “Security”  

2fae1.jpg

4. Select “2FA Authentication”.

2fae2.jpg

5. This process allows you to choose between scanning a QR code or manually entering a setup key in Google Authenticator.

Remark:  If you don't have Google Authenticator, you can download it for free from the App Store or Google Play.

2fae3.jpg

Example: Adding Google Authentication Security

MicrosoftTeams-image MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image

7. 6-digit code shown on the " Google Authenticator", Enter the 6-digit code retrieved from Google Authenticator into the designated field

- Then click "Confirm".

2fae3.2.jpg

Example:  "Success" as a confirmation of enabling the 2FA.

2fae4.jpg

7. If you need to disable the 2FA Authenticator, please follow this step.

- Click on "2FA authentication"

- Then the system will pop up and click on "Disable"

2fae5.jpg

- In this step, enter the 6-digit code retrieved from Google Authenticator into the designated field, then click "Confirm".

2fae6.jpg

Example: 2FA authentication disabled is completed.

2fae7.jpg

Don't: Please don't delete your 6-digit security code in Google Authenticator. Before you disable 2FA authentication via bitqik app, if you remove this code you will not be able to sell and withdraw transactions. You must contact bitqik Support Center to resolve this issue.

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website : bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

 

Was this article helpful?