ວິທີລົງທະບຽນບັນຊີບິດຄິກ / How to register bitqik on bitqik application

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ດາວໂຫຼດ ແອບພິເຄຊັນ ບິດຄິກ ລົງໃນມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ ຂອງທ່ານ

1. ເປິດ  ແອບພິເຄຊັນ ບິດຄິກ ແລະ ກົດ ສະໝັກບັນຊີ "ລົງທະບຽນ"

 

2. ເລີ່ມລົງທະບຽນ

    1. ໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານ

    2. ໃສ່ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ

    3. ໃສ່ Email ຂອງທ່ານ (ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ)

    4. ເລືອກປະເທດ

    5. ໃສ່ເບີໂທລະສັບ

    6.ໃສ່ລະຫັດ OTP

    7. ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ

    8. ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານ

    9. ໃສ່ເລກຜູ້ແນະນຳ (ຖ້າມີ)

    ຈາກນັ້ນ, ກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ ແລ້ວກົດ "ດຳເນີນການຕໍ່"

 

*ຂໍ້ແນະນຳ* ກະລຸນາສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຄຳແນະນຳດ້ານລຸ່ມເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ໂຕອັກສອນ/ໂຕເລກ

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພີມໃຫຍ່ (A-Z)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກສອນພາສາອັງກິດໂຕພີມນ້ອຍ (a-z)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີໂຕເລກ (0-9)

ລະຫັດຜ່ານຕ້ອງມີອັກຂະລະພິເສດ (+-*/!@#$%)

ໝາຍເຫດ: ຫຼັງຈາກກອກຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນໝົດແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງທາງບໍລິສັດ ແລະ ກົດ "Continue"

3. ລໍຖ້າທາງ ບິດຄິກ ສົ່ງອີເມວຢືນຢັນຕົວຕົນ "6 ໂຕເລກ" ໃຫ້ທາງ ອີເມວ ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກບໍ່ເຫັນອີເມວທີ່ທາງເຮົາສົ່ງໃຫ້ ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ ຈົດໝາຍຂີ້ເຫຍື້ອ "Spam"

ຕົວຢ່າງ: ກົດເຂົ້າທີ່ "Verify Email Address" ເພື່ອເຂົ້າໄປຢືນຢັນທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງທ່ານ

MicrosoftTeams-image

- ຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນການ "ຢືນຢັນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ" ສຳເລັດແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເປິດແອບພິເຄຊັນ ບິດຄິກຂຶ້ນມາເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າໃຊ້ງານບັນຊີໄດ້ເລີຍ.

MicrosoftTeams-image

4. ຫຼັງຈາກ "ຢືນຢັນອີເມວແລ້ວ"ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ງານບັນຊີ ທ່ານສາມາດເລືອກລົງທະບຽນເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງ:

-ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ ອີເມວ

-ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍເບີໂທລະສັບ.

ຈາກນັ້ນ, ກົດເລືອກວິທີເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວຕື່ມຂໍ້ມູນ

  • ເລືອກເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ ອີເມວ

- ກົດເລືອກຊ່ອງ "ອີເມວ"  ຕື່ມອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ, ຈາກນັ້ນກົດ "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ".

-ກົດຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານ "Email Authentication"

-  ບິດຄິກ ຈະສົ່ງລະຫັດ ການຢືນຢັນ 6 ໂຕເລກ ໄປທາງອີເມວຂອງທ່ານ

MicrosoftTeams-image

*ການປ້ອນລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນນີ້ແມ່ນຈະເປັນການເປີດ "Email Authentication" ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດສຳລັບ ແອບພິເຄຊັນ ບິດຄິກ

-ໃສ່ ລະຫັດການຢືນຢັນ 6 ໂຕເລກ ຈາກນັ້ນກົດ "ຢືນຢັນ"

*ໝາຍເຫດ: 

- ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນຈະໝົດອາຍຸພາຍໃນ 2 ນາທີ ແລະ ຖ້າຫາກໝົດກຳນົດທ່ານສາມາດກົດທີ່ "ສົ່ງລະຫັດອີກຄັ້ງ" ແລ້ວທາງ ບິດຄິກ ຈະສົ່ງ ລະຫັດ ໃຫ້ທ່ານອີກຄັ້ງ.

- ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດ.

  • ເລືອກເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍເບີໂທລະສັບ.

- ກົດເລືອກ"ໂທລະສັບມືຖື" ຈາກນັ້ນປ້ອນເບີໂທລະສັບ ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ໃນ ບິດຄິກແອັບພິເຄຊັນ

ຈາກນັ້ນ ກົດ "ເຂົ້າສູ່ລະບົບ"  ລໍຖ້າ ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນສົ່ງຫາທາງຂໍ້ຄວາມ

- ຕື່ມລະຫັດ 6 ໂຕເລກ ຈາກນັ້ນກົດ"ຢືນຢັນ"

*ໝາຍເຫດ: 

- ລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນຈະໝົດອາຍຸພາຍໃນ 2 ນາທີ ແລະ ຖ້າຫາກໝົດກຳນົດທ່ານສາມາດກົດທີ່ "ສົ່ງລະຫັດອີກຄັ້ງ" ແລ້ວທາງ ບິດຄິກ ຈະສົ່ງ ລະຫັດ ໃຫ້ທ່ານອີກຄັ້ງ.

5. ຫຼັງຈາກປ້ອນລະຫັດການຢືນຢັນ 6 ໂຕເລກ ແລະ ກົດ "ຢືນຢັນ"ທ່ານກໍເຂົ້າສູ່ລະບົບສຳເລັດ.

ໜາຍເຫດ: ອ່ານ ແລະ ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະ ນະໂຍບາຍ AML ຈາກນັ້ນກົດຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ

ເມືື່ອຢືນຢັນ "ອີເມລ" ແລ້ວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ດຳເນີນການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ທ່ານສາມາດກວດສອບວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) ໄດ້ ທີ່ນີ້

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

Download bitqik application on your mobile phone or tablet.  

1. Open bitqik application and tap "Sign up".

2. Start to register.

    1. Fill in your first name

    2. Fill in the Last name

    3. Fill in the Email address

    4. Select your country

    5. Fill in your Phone number

    6. Send OTP

    7. Create a password.

    8. Confirm password.

    9. Fill in the referral code (optional)

*Recommendation Please create a password by following the recommendations below for the safety of your account.

Password must contain 8 characters (minimum)  

Password must contain English capital letters (A-Z)

Password must contain English lowercase letters (a-z)

Password must contain numbers (0-9)

Password must contain special characters (+-*/!@#$%)

Note: After entering all the information, please check your information again, then click to accept the company's terms and conditions and click "Continue"

3. Wait for bitqik to send a "Verify" email to your registered email address.

Note: If you do not see the email that we sent, please check the "Spam" folder.

Example:  Click on "Verify Email Address" to confirm the identity of the account

MicrosoftTeams-image

4. Open the bitqik app and choose one way to get the identity verification code

- Login by Email.

- Login by Phone number.

  • Login by Email

- Click "Email"  fill your email and password, then click  "Log in".

-Click verify "Email Authentication"

bitqik will send "Email verification code" via your email address.

MicrosoftTeams-image

*Entering this authentication code will activate "Email Authentication" for bitqik app automatically

- Fill 6 numbers verification code. Then click "Verify"

Note:

- The authentication code will expire within 2 minutes and if it expires you can click on "Resend Code" and then bitqik will send you an email again.

- The Login is successful

  • Login by Phone number.

- Click "Mobile Phone"  fill your Phone number and password, then click  "Log in".

bitqik will send "verification code" via your "Phone number"

- Fill 6 numbers verification code. Then click "Verify"

Note:

- The authentication code will expire within 2 minutes and if it expires you can click on "Resend Code" and then bitqik will send you "verification code" again.

5.The Login is successful

Remark: Read and understand the Agreement and Terms Privacy Policy and AML Policy then click Accept Terms.

When you have confirmed your email, you can log in and confirm your identity verification in the next step. You can check how to verify your identity here

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

 

 

 

Was this article helpful?