ວິທີການຍົກເລີກລາຍການລໍຖ້າຊື້-ຂາຍຫຼຽນ (Open Order) ເທິງ bitqik website / How to cancel an open order on the website

supportcs
supportcs
  • Updated

 [English below]

 

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບິດຄິກ.

2. ກົດທີ່ປຸ່ມ "ການຄ້າ".

3. ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ໜ້າ "Trade" ແລ້ວ.

-ເລືອກລາຍການຫຼຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍົກເລີກລາຍການລໍຖ້າຊື້-ຂາຍ.

-ກົດທີ່ຮູບ "ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ".

MicrosoftTeams-image

 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກວ່າຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຈັບຄູ່ສໍາເລັດແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກລາຍການໄດ້.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

 

=======================================================

How to cancel an open order on the website

1. Log in to your account.

2. Click on "Trade" icon on the top

3. After clicking trade, You will see your buy/sell open order.

- Select the coin you want to cancel the order buy or sell.

-Click on the" trash " Icon.

MicrosoftTeams-image

 

Note: Once your order has been completely matched, you will not be able to cancel your order.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?