ວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ (KYC) / How to verify identity

supportcs
supportcs
  • Updated

English below

*ກໍລະນີທ່ານຕ້ອງການຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານ Application, ກະລຸນາກົດ link ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນ KYC ຜ່ານ bitqik application

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານ bitqik website.

2. ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວໄປທີ່ຫນ້າທໍາອິດ, ກົດປຸ່ມຮູບ Profile ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືດ້ານເທິງ.

Screenshot

ໃຫ້ທ່ານກົດຄໍາ “Submit KYC” ເພື່ອເຂົ້າໄປຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ.

Screenshot

*ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ເອກະສານຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງລະຫວ່າງ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ.

2. ອັບໂຫຼດເອກະສານ ແລະ ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານຄູ່ກັບເອກະສານໃຫ້ສໍາເລັດຫຼັງແລ້ວ ກົດ "Proceed".

ໝາຍເຫດ:

- ການອັບໂຫຼດເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ ຂໍ້ມູນແມ່ນຕ້ອງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ບໍ່ມົວ.

- ກະລຸນາໃສ່ຮູບພາບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງ:ການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກກະສານແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເອົາອື່ນໃສ່ນອກຈາກຮູບທີ່ຖ່າຍຄູ່ກັບເອກກະສານເທົ່ານັ້ນ)

- ການຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກກະສານບໍ່ຄວນໃຫ້ເອກກະສານບັງໃບໜ້າ,ບໍ່ຄວນໃຫ້ນິ້ວປີດບັງຂໍ້ມູນຂອງບັດ,ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ໝວກ,ແວ່ນຕາ,ໜ້າກາກ.

Screenshot

3. ຖ່າຍຮູບໜ້າຂອງທ່ານ (Selfie) .

ໝາຍເຫດ: ການຖ່າຍຮູບໃບໜ້າຂອງທ່ານ (Selfie) ແມ່ນບໍ່ຄວນຖ່າຍຄູ່ກັບເອກກະສານຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຮູບອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວທ່ານ,ຄວນຖ່າຍຮູບໃຫ້ເຫັນໜ້າຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ໝວກ.

Screenshot

4. ຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ " ຂໍ້ແນະນຳ : ໃຫ້ໃສ່ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນໃຫ້ກົງກັບເອກະສານບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານ,ຄວນໃສ່ເລກບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເອກກະສານ" 

 - ກວດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອີກຄັ້ງ ແລະ ກົດ "Proceed"

Screenshot

5. ຫຼັງຈາກກົດ "Proceed"ຈະປາກົດຄຳວ່າ "KYC SUBMITTED" ແລ້ວລໍຖ້າໃຫ້ລະບົບກວດສອບ

Screenshot

ການຢືນຢັນຕົວຕົນແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາ 3-5 ໃນການກວດສອບ.

ໝາຍເຫດ:

- ໃຊ້ເອກະສານຕົ້ນສະບັບເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ.
- ຮູບພາບທີ່ອັບໂຫຼດຕ້ອງຈະແຈ້ງ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະສານຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ.
- ຂະໜາດ file ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 5MB ຕໍ່ file.
- ໃນກໍລະນີກວດສອບຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ ອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການປະມວນຜົນ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ມື້ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່ານັ້ນໃນການປະມວນ
ຜົນ.
- ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານຈະມີການກວດສອບຕື່ມອີກ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
- ຮູບພາບໃນ FAQ ນີ້ອາດຈະລ້າສະໄຫມໃນບາງສ່ວນ. ທ່ານສາມາດອີງໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເວັບໄຊ.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

==========================================================

To proceed with your bitqik application, please click on the links below.

How to account verification KYC via bitqik Application

1. Login to the system from bitqik.com

2. Tap an icon profile at the top right of the website.

Screenshot

Click “Submit KYC” to verify your identity.

Screenshot

**You can follow the steps below :

1. You can upload documents between your ID cards and passport to confirm your identity.

2. Take a selfie with the document that you select then click "Proceed".

Note:

-Your document must be clear, not blurred.

- Please enter the correct photo (For example you should only include the photo with the document. should not include anything other than the photograph taken with the document)

- When taking photos with documents, the document should not cover the face, the fingers should not cover the information on the card, and the hat, glasses, or mask should not be worn.

Screenshot

 

3.  Take a picture of your face (Selfie).

Note: Selfies with yourself only, and should not take pictures with documents. You should take a clear photo, and should not wear glasses or hats

Screenshot

4. Fill in the personal information correctly "Note: Enter the name and surname that match the identity card or passport"

- Check your information again and press "Proceed"

Screenshot

5. After pressing "Proceed" the words "KYC SUBMITTED" will appear and wait for the system to verify.

Screenshot

Identity verification will take 3-5 days to verify.

Remark :
- Use an original document for identity verification. 
- The uploaded picture should be clear, completed information and unexpired information. 
- The system supports a file size of 5MB per file.
- In the process of identity verification, will delay when there are a lot of users. 
- For users who add more conditions, it may take time to 30 days or more than that. 
- Your identity verification may be examined more to follow the risk protection policy. 
- Some pictures for this FAQ may be obsolete. You can refer to the content from the detail that appears on the website.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

Was this article helpful?