ຄູ່ມືການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ bitqik application / bitqik application Beginner's Guide

supportcs
supportcs
  • Updated

[English below]

 

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ bitqik application ສາມາດກົດ Link ດ້ານລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.


1. ວິທີດາວໂຫຼດ bitqik application ເທິງ iOS.


2. ວິທີດາວໂຫຼດ bitqik application ເທິງ Android.


3. ວິທີສະໝັກສະມາຊິກ bitqik.

 

4.ວິທີເຂົ້າໃຊ້ງານ bitqik application


5. ຂັ້ນຕອນ KYC.


6. ວິທີການຕິດຕັ້ງ 2FA ເທິງ bitqik.


7. ວິທີເພີ່ມບັນຊີທະນາຄານເທິງ  bitqik application .


8. ວິທິຊື້ຫຼຽນ USDT ໃນ bitqik application .


9. ວິທີຂາຍຫຼຽນ USDT ໃນ bitqik application


10. ວິທີຝາກຫຼຽນເທິງ bitqik application.


11. ວິທີຖອນຫຼຽນເທິງ bitqik application.


12. ວິທີການຊື້ຫຼຽນ Cryptocurrency.


13. ວິທີການຂາຍຫຼຽນ Cryptocurrency.


14. ວິທີການຍົກເລີກການຖ້າຊື້-ຂາຍຫຼຽນ (Open Order).


15. ວິທີການເບິ່ງທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນເທິງ bitqik application.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

===========================================================

 

You may click on a specific topic to know more about our standard process.

 

1. How to Download for iOS?

 

2. How to Download for Android?

 

3. How to Register an Account

 

4. How to login on bitqik application

 

5.How to account verification KYC via bitqik Application

 

6. How to set up 2FA

 

7. Register your bank account to your bitqik account

 

8. How to buy USDT coin on bitqik application

 

9. How to sell USDT coin on bitqik application

 

10. How to deposit coins (Cryptocurrency)

 

11. How to withdraw coins (Cryptocurrency)

 

12. How to buy coins (Cryptocurrency)

 

13. How to sell coins (Cryptocurrency)

 

14. How to cancel open orders

 

15. How to check coin (cryptocurrency) wallet address?

 

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?