ວິທີຄົ້ນຫາຊື່ບັນຊີບິດຄິກ (UID) /How to search bitqik account name (UID)

cs01
cs01
  • Updated

[English below]

 

ຫາກທ່ານຕ້ອງການຮູ້ UID ຫຼື ຊື່ບັນຊີບິກຄິກສາມາດປະຕິບັດຕາມນີ້ໄດ້ເລີຍ.

1. ຫຼັງເຂົ້າສູ່ລະບົບບິດຄິກໃຫ້ໄປທີ່ໂປຣຟາຍ.

MicrosoftTeams-image (5).jpg

2. ຫຼັງຈາກເຂົ້າມາໃນໜໂປລຟາຍແລ້ວ ຊື່ບັນຊີຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໃນໜ້ານີ້ເລີຍ.

1.jpg

ຂໍ້ແນະນຳ: ຄວນໃສ່ຊື່ບັນຊີບິດຄິກຂອງທ່ານໃຫ້ກົງກັບຊື່ທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນ ຫຼື KYC ແລະ ຊື່ບັນຊີທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB.

 

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

 

=====================================================

If you want to know the UID or account name, you can follow it as follows.

 1. After login to bitqik, then click on "Profile"

MicrosoftTeams-imageຶ1.jpg

2. Your UID or account name will show on this page then you click on the profile.

MicrosoftTeams-image (1)1.jpg

Tip: You should enter the name of your bitqik account (Profile name) to match the name you use for identity verification or KYC and the name of your JDB bank account.

 

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange
Website: bitqik.com
Contact us: bitqik Support Center

Was this article helpful?