ວິທີການປິດ 2FA ໃນບິດຄິກແອບພິເຄຊັ້ນ/ How to disable 2FA on bitqik application

cs01
cs01
  • Updated

[English below]

 

ວິທີການປິດ 2FA ໃນບິດຄິກແອບພິເຄຊັ້ນມີດັ່ງນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ bitqik  Application.

2. ກົດປຸ່ມ "Profile" ເທິງດ້ານຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ.

MicrosoftTeams-image.png

3. ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ "Security"

MicrosoftTeams-image

4. ກົດເລື່ອນປຸ່ມ "2FA Authentication"

MicrosoftTeams-image

5. ກົດທີ່ປຸ່ມ "Turn off 2FA"
MicrosoftTeams-image
- ແລ້ວໃຫ້ນຳເອົາຕົວເລກ 6 ຕົວເລກໃນແອັບ Authenticator ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານມາປ້ອນໃສ່ເພື່ອຢືນຢັນຄຳສັ່ງປິດການໃຊ້ງານ 2FA.
MicrosoftTeams-image

- ຫຼັງຈາກສຳເລັດຈະຂຶ້ນຄຳວ່າ "Google authenticator has been disabled for your account" ຖືວ່າປິດ2FAສຳເລັດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

MicrosoftTeams-image

**ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາ bitqik Exchange

ເວັບໄຊ: bitqik.com

ຕິດຕໍ່ເຮົາ: bitqik Support Center

====================================================

1. Login to bitqik Application.

2. Click the "Profile" button on the left side of the screen.

MicrosoftTeams-image.png

 

3. Click on "Security"

MicrosoftTeams-image

 

4. Click the scroll button "2FA Authentication"

MicrosoftTeams-image

5. Click on the button "Turn off 2FA"

MicrosoftTeams-image

- Then enter the 6-digit number in the Authenticator app on your phone to confirm the 2FA disable command.

MicrosoftTeams-image

- After that, it will appear "Google authenticator has been disabled for your account" will be displayed. It is that 2FA has been successfully disabled as below:

MicrosoftTeams-image

**For questions and inquiries, please feel free to contact us bitqik Exchange.

Website: bitqik.com

Contact us: support.bitqik.com

 

Was this article helpful?